call us

Рекламация, връщане и замяна

 

За нас е от изключително значение да спазваме законоустaновения ред, затова искаме да бъдете запознат/а със своите права!

Eвропейското законодателство Ви дава защита, когато пазарувате по интернет стоки от търговец, регистриран в ЕС.

ПРАВО ДА АНУЛИРАТЕ ПОКУПКАТА:

  • В ЕС Вие имате право да анулирате онлайн покупката в срок от 14 дни - "период за размисъл", който започва да тече от деня, в който получите поръчаните продукти. Това е възможността да променим решението си и да се откажем от поръчка, направена онлайн, без да посочваме конкретна причина за това. Това е общовалидно право за всички стоки, закупени онлайн на територията на ЕС.
  • Ако потребителите решат да се възползват от правото си на връщане, трябва да имат предвид, че стоката не трябва да бъде използвана, както и че трябва да уведомят продавача за своето решение.
  • Продавачът е длъжен да Ви върне парите в срок от 14 дни без транспортните разходи, изключение правят случаите, в които вина за доставяне на неправилен артикул има търговецът.
ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ:
Когато закупите стока по пощата, телефона или интернет от търговец, базиран в ЕС, Вие имате право на двегодишна гаранция.
Нямате право да искате възстановяване на сумата от търговеца, ако дефектът е незначителен.
 
Как работи 14-дневният срок за връщане на стока?
Срокът започва да тече от датата на доставката. Това означава, че след като получим пратката от куриера, имаме 14 календарни дни да преценим дали искаме да задържим покупката. В случай че се отказваме от нея, в този 14-дневен срок трябва да уведомим търговеца за отказа си в устна или писмена форма. След като сме заявили, че се отказваме от стоката, имаме на разположение още 14 дни да я изпратим до търговеца. Когато я получи и се увери в целостта и състоянието й, той трябва да ни върне сумата по същия начин, по който сме я платили. Ако все пак се договорим с продавача, може да я получим и по друг начин. В Закона за защита на потребителите е записано, че търговецът трябва да възстанови сумата до 14 дни, откакто получи уведомление, че стоката ще бъде върната. Законодателството обаче му дава право да изчака с възстановяването на парите, докато не получи стоката. Потребителят е този, който носи отговорност за разходите по връщането на продукта, освен ако търговецът изрично не е посочил в общите си условия, че той поема разходите по обратната доставка. Потребителят също е отговорен да се увери до къде трябва да изпрати артикула. Важно е да имаме предвид, че стоките, които връщаме, не трябва да бъдат използвани преди това.

Какво е рекламация и при какви условия можем да я поискаме?

Рекламацията е процедура, чрез която потребителят може да поиска търговецът да замени стока, която е дефектна с нова, да я ремонтира или да възстанови сумата за нея. Потребителят посочва предпочитания вариант за решение на проблема, но крайният избор е на продавача в зависимост от това кое е най-изгодно за него. Законодателството дава право на потребителите да предявят рекламация и да поискат ремонт на разваления продукт в рамките на 2 години от датата на доставката. Срокът за предявяване на рекламация спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Как да предявим рекламация?

Рекламацията се предявява устно или писмено пред търговеца, от когото сме закупили стоката. Когато предявяваме рекламация е нужно да обясним ясно какъв е дефектът, да заявим предпочитания от нас начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, да дадем адрес за контакт, както и да приложим всички документи, включително касова бележка.

Ако стоката е без цифрови елементи, продавачът е задължен да удовлетвори рекламацията до 30 дни.

Ако ремонтът не е възможен по обективни причини, търговецът може да предложи вариант за замяна с друг продукт или да възстанови  средствата. При всички случаи обаче това не бива да бъде съпроводено с разходи за потребителите.

Сумите по одобрени рекламации се изпращат чрез ППП.

ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА В 14-ДНЕВЕН СРОК, РЕКЛАМАЦИЯ ИЛИ ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ, ТРЯБВА ДА ПОПЪЛНИТЕ И ИЗПРАТИТЕ ОНЛАЙН ВЪВ ФАЙЛ ИЛИ ДО ПОИСКВАНЕ В ОФИС ДОЛУПОПИСАНИТЕ ФОРМУЛЯРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСЛОВИЯТА КЪМ ТЯХ!

 

 

 

 


УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ / ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

В качеството си на потребител по смисъла на ЗЗП, имате право на основание чл.50 от ЗЗП да се откажете безусловно от сключения договор от разстояние или от договор извън търговски обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка, както и разходите за връщането на стоката обратно. В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца, придружена с този формуляр. В срок от 14 дни, считано от датата, на която стоката е била предадена на търговеца, той възстановява всички суми получени от потребителя, без разходите за доставка. За целта стоката трябва да бъде в цялостен търговски вид - неразопакована и неупотребявана, с придружаващите я документи (касов бон, гаранционна карта).


✍ Срокът за връщане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката.
✍ В обратно изпратената пратка освен бланка за връщане на закупена стока, трябва да бъде приложено и доказателство за закупуването (касов бон, фактура). Задължително условие е върнатите продукти да са в изряден търговски вид, без да са използвани.
✍ Транспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложен платеж, не се приемат!
✍ След получаване на върната стока и прегледа ѝ, стойността, без транспортните разходи, се възстановява на Клиента с ППП (пощенски паричен превод) в срок от 14 /четиринадесет/ дни.
✍ Стока, чието връщане/ рекламация не може да бъде приета (напр. ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако не е в добър търговски вид, ако е преминала някаква обработка или е с премахнати стикери) ще бъде изпратена обратно към Клиента за негова сметка.
✍ Ако Клиентът е сбъркал и е посочил друг продукт, от това което е искал и до изпращане на поръчката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на нов са за сметка на Клиента. Ако новата поръчка е по- скъпа или по-евтина се доплаща / снема разликата. Търговецът е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение, ако обстоятелствата го налагат.
✍ На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от Клиента (грешно изпратен продукт). Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъответствие на получената стока със заявената, незабавно се свържете с нас на посочения телефон. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е изпратен към Клиента. При установяване на такава грешка, Клиентът връща продукта за сметка на Търговеца и му се изпраща правилният.
✍ На рекламация не подлежи стока, за която Клиентът е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.
✍ Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол от куриера, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай Клиентът може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. Ако Клиентът приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ, отговорностите по рекламация се прехвърлят към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.
✍ При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на онлайн магазин technohobby.bg, както и всички действащи законови разпоредби, Клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които Клиентът е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на Клиента.
✍ Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКИ

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

................... ..................................

/Дата/

/Подпис на потребителя/

С подаване на настоящето декларирам, че съм наясно, че:

✍ Правото ми да анулирам покупката, се погасява с изтичането на 14-дневен срок от датата на доставката на стоката.

✍ Съм длъжен да изпратя или предам стоката/ите обратно на адреса, посочен на касовия бон и/или товарителницата, съпровождаща поръчката, не по-късно от 14дни, считано от датата, на която съм уведомил търговеца за решението си.
✍ Стоката, предмет на договора за продажба от разстояние, която връщам на Търговеца, трябва да бъде в добър търговски вид, без ожулвания, драскотини или други наранявания, поставени в оригиналната си търговска опаковка, да не е използвана и да бъде придружена с издадения касов бон!
✍ Търговецът има право да отложи възстановяването на направените от мен плащания във връзка с Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката/ите обратно.
✍ Разходите за връщането на стоката към Търговеца са изцяло за моя сметка.
Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу:
1. Попълване на формуляр за връщане / подмяна с описано подробно становище на причините за връщане / рекламация. След получаване на формуляра, Търговецът връща отговор на Клиента на валиден имейл адрес или по телефона. Търговецът си запазва правото да не приеме констатацията на Клиента, ако прецени, че основанието му за връщане / рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на Клиента. В случай че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация, Търговецът уведомява Клиента за правата му по подходящ начин (телефон или валиден имейл).
2. Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка на посочения адрес. Важно е пратките да бъдат добре опаковани. Пратки, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка. Пратки, изпратени за наша сметка, няма да бъдат приемани!
 
За всяка стока върната с рекламация се предприемат следните действия по обслужването ѝ:
1. В срок от 30 / тридесет/ дни се прави проверка на продукта и се установява нейната неизправност или дефект. Търговецът дава информация на Клиента на валиден имейл адрес или по телефона.
2. Търговецът изпраща на Клиента:
- ремонтиран продукт и приведен във вид според договореностите
- нов продукт от същия вид за собствена сметка, ако продуктът не подлежи на ремонт и дефектът се окаже фабричен, а в случай че не може да бъде подсигурен същият продукт, предлага варианти за избор на друг продукт от същата стойност или на друга с доплащане / намаляне на цената.
- в случай че стоката не може да бъде заменена с друга или ремонтирана, възстановява сумата по закупуването на продукта.
3. При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол Търговецът уведомява Клиента за становището си, като изпрати копие от констативния протокол на посочения от Клиента имейл адрес. Клиентът уведомява Търговеца по телефон или имейл за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продуктът и констативния протокол се изпращат на Клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.
4. Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяването, Клиентът не потърси стоката си, Търговецът запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.
 
ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
Желая да направя замяна на продукта:
Моля, посочете продукта, с който желаете да замените върнатия /напишете артикулен номер,
наименование, марка, модел и др. ……………………………………………………………….............…
…………………………………………………………………………………………….......................……...
Желая да върна продукта:
Моля, посочете причина за връщане на продукта /оградете избраното/
1. Грешна преценка. Не е това, което очаквах.
2. Продуктът е неизправен, има дефект /опишете /…………………………….....................……..
………………………………………………………………………………………………..…………………
3. Грешен продукт. Доставеният продукт не е този, който поръчах.
4. Забавяне на доставката, промених решението си.
Данни за поръчката:
Име и фамилия: ………………………………………………………………...........……………......
Телефон / имейл за връзка: …………………………… / …………………………………….......................
№ / дата на поръчката: ……………………………………………………………………….........................
Номер на документ за покупка /товарителница, касова бележка, фактура/: ………………..….......…….
Стоката е получена на дата: ………………………………………………….
Стоката, която искате да върнете:
Продукт:                      Брой:   Цена:
1.
2.
3.
4.
5.
Посочете данни за възстановяване на дължимите суми, чрез ППП
Получател: …………………………………………………………………………………….................................
Телефонен номер: …………………….………………… Офис на ЕКОНТ (град/село, улица, номер): ………………………….......……………………………….
Декларирам, че съм запознат(а) и съм съгласен(а) с Общите условия за връщане/ рекламация на закупена стока.
.................. ..................................
/Дата/
/Подпис на потребителя/

Данни, където да изпратите закупената стока с куриерска фирма Еконт:
получател: „ТЕЛЕТАКТ” ЕООД
офис на Еконт: гр. Варна – кв. Аспарухово, ж.к. Дружба, бл. 2, вх.В
тел. 0877 10 59 44

 
Комисия за защита на потребителите гр. София, ПК 1000, ул, „Врабча" 1, ет. 3, 4 и 5 или  info@kzp.bg